Buurt Innovatie

Buurt Innovatie richt zich op het oplossen van maatschappelijke problemen. We focussen ons op de basisbehoeften van de mens: voedsel, energie, zorg, huisvesting, mobiliteit, werk en onderwijs. Door in buurten behoeften op te halen en deze te vertalen naar innovatieve proposities, willen we levenskosten verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit van leven verhogen. Het innovatieteam van Buurt Innovatie onderzoekt behoeften in buurten en bedenkt nieuwe oplossingen die rechtstreeks in de buurt kunnen worden ingezet. Een van de doelen van Buurt Innovatie is het creëren van een fysieke plek met een digitale dimensie, het Living Lab, waar we oplossingen ontwikkelen en testen.

Het doel van Buurt Innovatie is om de maatschappelijke kloof in de samenleving te verkleinen door te focussen op wat ons verbindt. We willen de samenleving minder kwetsbaar maken voor wereldwijde problemen zoals de opwarming van het klimaat, de pandemie en oorlog.

Vrij besteedbaar inkomen

We onderzoeken hoe we het meeste impact kunnen maken op iedere basisbehoefte. We kijken naar welke ontwikkelingen invloed hebben op de portemonnee en hoe we dit het beste aan kunnen pakken, zodat het geen negatieve gevolgen voor wat mensen te besteden hebben en de levenskwaliteit hoog blijft.

De 7 basisbehoeftes

01

Voedel
Toegang tot gezond voedsel voor iedereen door bijvoorbeeld zelf lokaal kwalitatief voedsel te verbouwen of regelen

02

Energie 
Toekomstbestendige oplossingen ontwikkelen die energiearmoede bestrijden zoals het verduurzamen van woningen en andere regelingen die energieverbruik verlagen. 

03

Wonen 
Het woningtekort oplossen door te kijken naar nieuwe manieren van wonen en oplossingen te bedenken waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

04

Zorg 
De juiste zorg voor iedereen. Buurtbewoners de regie teruggeven in het krijgen van de juiste zorg. 

05

Mobiliteit
Gelijkheid in bewegingsvrijheid. Mobiliteitsarmoede beperkt mensen namelijk tot deelname aan het maatschappelijke leven.

06

Werk
Toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen, dus ook voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werk draagt bij aan persoonlijke groei, geluk en algeheel welzijn." 

07

Onderwijs
Gelijkheid in kansen op onderwijs. Scholing is belangrijk voor persoonlijke en sociale groei en biedt toegang tot betere werkgelegenheid en leefomstandigheden. 

Maatschappelijke kloof

De groter wordende inkomensongelijkheid in Nederland leidt tot minder sociale mobiliteit en minder vertrouwen en elkaar. Hierdoor wordt de maatschappelijke kloof steeds groter. Daarnaast zorgen wereldwijde problemen zoals de opwarming van het klimaat, een pandemie en geopolitieke conflicten ervoor dat economieën en aanvoerketens vastlopen. Ineens zien we hoe kwetsbaar we zijn geworden door te denken dat de wereld een dorp is. Door basisbehoeften weer lokaal te organiseren kunnen we de bewoners de regie teruggeven en zijn we als land minder kwetsbaar.

Wij geloven dat we de grote maatschappelijke kloof in de samenleving kunnen verkleinen en dichten door te focussen op wat ons verbindt in plaats van op wat men verdeelt. Door de focus te leggen op wat ons verbindt, kunnen we het vertrouwen in elkaar weer herstellen en houden we boel bij elkaar.

Onze Netwerkkracht

+ De kracht van ons netwerk
+ Samen staan we sterker
+ De kracht van NummerNul in de buurt


We willen de maatschappelijke kloof dichten. Daarom investeren we ons netwerk, kennis en kapitaal in initiatieven die bijdragen aan het welzijn van iedereen. De unieke combinatie van PostNL en Dasym verschaft toegang tot elke wijk van Nederland en is de sleutel tot het slagen van maatschappelijke innovaties. Samen lossen we concrete problemen van bewoners op, te beginnen bij hun basisbehoeften.

Samen met de vertrouwde merken van Nederland gaan we successen vergroten, lokale netwerken versterken en ketens slimmer aan elkaar verbinden.

KolenkitKas
PostNL

PostNL

Dé logistieke dienstverlener in Nederland met een ijzersterk klantenbestand en IT. 

Dasym

DASYM

Investeringsmaatschappij met een onderscheidend netwerk en visie. 

Goed idee voor verbeteringen in jouw buurt? 

Samen kijken we naar de mogelijkheden om jouw idee tot leven te brengen. 

© Copyright 2023 Nummernul - Privacyverklaring - Gebruikersvoorwaarden