Privacyverklaring NummerNul

1.
Bezoekt u de website van NummerNul? Dan deelt u soms ook
persoonsgegevens met NummerNul.

2.
NummerNul verwerkt uw persoonsgegevens omdat NummerNul uw
persoonlijke service wil geven. NummerNul gebruikt daarvoor informatie die
NummerNul over u bewaard heeft. Zo kan NummerNul u zo goed en zo snel
mogelijk helpen als u vragen heeft over een dienst. Met verwerken bedoelt
NummerNul opslaan, analyseren, veranderen, verwijderen, doorsturen,
enzovoort.

3.
Hieronder leest u welke verschillende dingen NummerNul doet met uw
persoonsgegevens.
• Wij nemen contact met u op naar aanleiding van vragen en/of
opmerkingen die door u via het contactformulier zijn ingediend.
• Het is mogelijk dat wij in de toekomst informatieve nieuwsbrieven met u
delen.

4.
Als u de website van NummerNul bezoekt, verwerkt NummerNul
persoonsgegevens van u. NummerNul verwerkt bijvoorbeeld deze gegevens:
• Gegevens die worden ingevuld in het contactformulier.

5.
In principe deelt NummerNul uw gegevens niet met personen of organisaties
buiten NummerNul. Soms is NummerNul verplicht om persoonsgegevens door
te geven. De volgende organisaties hebben volgens de wet soms het recht om
gegevens op te vragen bij NummerNul:
• De politie
• Justitie
• Toezichthouders: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit
Consument & Markt (ACM)
• De Belastingdienst

6.
In principe bewaart NummerNul uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.
Hoelang NummerNul uw gegevens bewaart hangt af van deze zaken:
• Met welk doel bewaart NummerNul uw gegevens?
• Hoelang moet NummerNul van de wet de gegevens bewaren?

7.
Op de volgende manieren wil NummerNul zo veilig mogelijk met uw
persoonsgegevens omgaan:
• NummerNul besteedt veel tijd en geld aan de beveiliging van haar
systemen met persoonsgegevens.

• Gaat er iets mis met de beveiliging, waardoor mensen buiten
NummerNul de persoonsgegevens kunnen zien? Of waardoor dit
gevaar ontstaat? Dan registreert NummerNul dit, en handelt
NummerNul het zorgvuldig af. NummerNul meldt deze incidenten bij de
toezichthouder, en als dat nodig is ook bij u.
• Alleen medewerkers die uw persoonsgegevens nodig hebben, kunnen
deze inzien. Alle medewerkers van NummerNul hebben een
geheimhoudingsverklaring getekend. Als zij niet meer bij NummerNul
werken, geldt deze verklaring nog steeds.
• Twee organisaties houden toezicht op hoe NummerNul

persoonsgegevens verwerken:
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of
NummerNul zich houdt aan de Algemene verordening
gegevensbescherming.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert of
NummerNul goed omgaat met:
▪ Cookies
▪ Direct marketing
▪ Het bel-me-niet-register

8.
U mag de volgende dingen doen met de persoonsgegevens die NummerNul
van u heeft:
• Bekijken
• Aanpassen
• Beperken
• Verwijderen
• Bezwaar maken tegen de verwerking ervan
• Ontvangen op een manier waarop u de gegevens gemakkelijk aan een
ander kunt geven

9.
Deze privacyverklaring geldt voor alle bedrijven en diensten met een
NummerNul-logo in Nederland en is aangepast op 5 april 2023. Deze
privacyverklaring kan gewijzigd worden.

10.
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij uw
persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact met NummerNul op.
NummerNul hoopt natuurlijk dat NummerNul uw privacyvragen goed
beantwoordt. Bent u toch niet tevreden met onze reactie? Dan kunt u een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

© Copyright 2023 Nummernul - Privacyverklaring - Gebruikersvoorwaarden